Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

צו מניעה נגד כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות

בחודשים האחרונים החלה האוניברסיטה להיערך לסגירת המחלקה לשפות זרות ולהעברת לימודי האנגלית לתואר אל המכינה הקדם אקדמית, וזאת מתוך כוונה להעסיק את המורים לאנגלית במכינה בשכר לפי שעות במקום בכתב מינוי של עמית הוראה. המשמעות היא שכר הנמוך בשני שליש מזה שהם משתכרים כיום וללא תנאים נלווים.

בין הארגון לאוניברסיטה התקיימו כמה פגישות בנושא, אך ללא הועיל. ביום שלישי (12.8) הוציאה האוניברסיטה זימון לשימוע לפני פיטורים לכל המורים לאנגלית במחלקה. בנסיבות אלה ולאור התנהלות הנהלת האוניברסיטה לא היה מנוס מהגשת הבקשה לצו מניעה.

בית הדין לעבודה קיבל ביום חמישי (14.8) את בקשת הארגון וכבוד השופטת מיכל פריימן קבעה בהחלטתה כי הליכי סגירת המחלקה לשפות זרות והליכי הפיטורים של המורים יעוכבו עד להחלטה חדשה.

הבוקר (17.8), שלח ארגון UTELI המארגן את המורים לאנגלית באוניברסיטאות בישראל מכתב להנהלת האוניברסיטה ובו נאמר כי UTELI לא תכיר בלימודי השפה האנגלית לתואר באוניברסיטת חיפה אם לא יילמדו במסגרת המחלקה לשפות זרות. משמעות הדבר היא שלימודי האנגלית של סטודנטים לתואר ראשון העוברים מאוניברסיטת חיפה למוסדות להשכלה גבוהה אחרים, לא יוכרו והם ישובצו בקורסים על פי רמת האנגלית שנקבעה להם בבחינה הפסיכומטרית, בטרם החלו את לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה.

התנהלותה של אוניברסיטת חיפה לא רק פוגעת בחברי הארגון - עובדים מסורים ומקצועיים, חלקם עם ותק של יותר מ-20 שנות עבודה באוניברסיטה, אלא גם בסטודנטים של האוניברסיטה.

להלן קישור לכתבות שפורסמו בנושא:

הסגל האקדמי הזוטר באוני' חיפה: די לישראבלוף

כתבה ברשת ב' - ביהמ"ש עיכב פיטורי המרצים לשפות זרות באוני' חיפה

צו מניעה לסגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה

טוקבקים תומכים יעזרו.

ביום שלישי 19.8 בשעה 10:00 יתקיים הדיון הראשון בנושא בבית הדין לעבודה בחיפה, רח' פל"ים 12. נשמח ונודה לכל חבר שיגיע לדיון להביע תמיכה במורים.


שעות פעילות משרד הארגון בחודש אוגוסט

בשל חופשת הקיץ והחופשה המרוכזת באוניברסיטה יהיה משרד הארגון סגור בין התאריכים 18-21 באוגוסט, ובין התאריכים 26.8-1.9.
תוכלו לפנות אלינו גם במועדים אלה במייל או בעמוד הפייסבוק שלנו.

נשוב לפעילות מלאה ביום שלישי 2.9.

בברכה,
ועד הארגון